About Jewrnalism Foundation:

Big Jewish organizations or projects ordered top-down demand that creative and young Jews should follow the fixed working patterns. Conversely, younger members of Jewish communities, who are eager to start something in a fresh and new way, many times have to conform to their organization policy, planned idea of the management, budget restraints or ideas of a particular people rather than focus on a project itself and its execution as well as their contribution to the development of their Jewish community. It is quite often that limitations are in abundance and because of these young people frequently give up on their ideas, dreams or aspirations.

Apart from creating a network dedicated to exchanging of ideas and creating connections worldwide, it is our mission to support young members of Jewish communities by sharing good practice, sharing know-how, funding their projects together with linking interesting local ideas to bigger global organizations. We enable people to pursuit their dreams and ideas by helping them in the realm of arrangements, formalities, and finance. To enumerate, we administer projects and technical background, we help in applying for financial assistance and events accounting; furthermore, we support acquiring prospective project partners such as global Jewish organizations.

“I believe that development of our communities should be closely related to innovation, respect and quality. In fact it relies on helping individual members and supporting their ideas and it can be acquired chiefly by overcoming obstacles. Their task is to dream, while our task is to execute their dreams.”
Klaudia Klimek


klaudiaKlaudia Klimek
For several years she has been actively working for Jewish community locally, in Poland, and globally. Klaudia Klimek is a founder of Jewrnalism Foudation and Educating about Holocaust Foundation in Poland. She is a chairperson of Social-Cultural Association of Jews in Poland, Kraków branch (Towarzystwo Spełczno-Kulturalne Żydów w Polsce, oddział Kraków). She is a member of the Israeli Jewish Congress, European Jewish Parliament, and a representative of TAMAR organization for Poland. Klaudia Klimek was inspired by ideas and actions of Paidea Institut and ROI and now she would like to enable young European leaders to develop their ideas by handing them acquired knowledge and to help them establish contacts.

 


 

O Fundacji:

Duże organizacje żydowskie czy też odgórnie zarządzane projekty wymagają od młodych kreatywnych Żydów dopasowania się lub pracy w zakresie ustalonych schematów działania.  Młodzi członkowie społecznosci żydowskich, którzy pragną stworzyć coś nowego, nierzadko muszą dostosować się do misji organizacji, wizji programowej zarządu, jego polityki, wymagań budżetowych czy też koncepcji  poszczególnych osób – zamiast swobodnie skupić się na bezpośredniej realizacji projektu i wkładzie własnym w rozwój społeczności żydowskich. Często zdarza się, że  czynników ograniczających twórcze działanie jest zbyt dużo, a w efekcie młodzi ludzie poddają się i rezygnują ze swoich marzeń czy aspiracji.

Misją Fundacji Jewrnalism jest, oprócz udostępnienia platformy dla wymiany informacji i budowania sieci powiązań, bezpośrednie wspieranie młodych członków społeczności żydowskich poprzez wymianę dobrych praktyk, udostepnienie know-how, zasilanie finansowe ich projektów, jak również łączenie ciekawych lokalnych pomysłów z większymi organizacjami na świecie.

Umożliwiamy realizację projektów i marzeń poprzez odciążanie młodych ludzi od organizacyjnych, formalnych czy finansowych aspektów ich koncepcji. Należą do nich takie dziedziny jak koordynacja projektu, zaplecze techniczne, aplikowanie o wsparcie finansowe i rozliczenie wydarzenia, jak również otwarcie drzwi do potencjalnych partnerów w postaci dużych organizacji żydowskich na świecie.

“Wierzę, że rozwój naszych społeczności w duchu innowacji, szacunku i jakości polega na wspieraniu indywidualnych członków i ich pomysłów, a tym samym na likwidowaniu przeszkód, które stają na ich drodze. Ich zadaniem jest marzyć, naszym –  marzenia zrealizować”.
Klaudia Klimek


klaudiaKlaudia Klimek

Od kilkunastu lat intensywnie angażuje się w pracę na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce i na świecie. Założycielka Fundacji Jewrnalism i Fundacji Edukacji o Holokauście w Polsce. Przewodnicząca Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Oddział Kraków. Członek Israeli Jewish Congress i European Jewish Parliament. Przedstawicielka organizacji TAMAR na Polskę.

Zainspirowana przykładem idei oraz działalności Paidea Institut i ROI, pragnie umożliwić młodym liderom w Europie swobodny rozwój ich pomysłów poprzez przekazanie nabytej wiedzy i przydatnych kontaktów.