Jewrnalism Foundation professionally creates and coordinates different types of events, such as: concerts, performances, displays, discussion panels, and conferences. Our Foundation cooperates with well-known musicians, theatrical groups, and companies that are responsible for technical matters of such events. We have organized dozens of concerts in Poland and abroad, public lectures, play performances considering Jewish matters, as well as educational seminars. All our events were created for various institutions and organizations.


Fundacja Jewrnalism kompleksowo produkuje różnego rodzaju wydarzenia, takie jak: koncerty, pokazy, panele dyskusyjne i konferencje. Współpracujemy ze znanymi muzykami, grupami teatralnymi oraz firmami dbającymi o zaplecze techniczne. Zorganizowaliśmy dla wielu instytucji kulturanych kilkanaście koncertów w Polsce i za granicą, prelekcje i pokazy teatralne o tematyce żydowskiej, jak również seminaria edukacyjne.1
2
3


Mass events:

A concert with a collection in aid of people suffering from cancer disease “When Cantor meets Opera” (“Kiedy Kantor spotyka Operę”)Festival Patricipation:

Festival Patricipation Joods Muziek Festival in Amsterdam A rehearsal with the participation of the audience, 2014.
Udział w Festiwalach: Joods Muziek Festival w Amsterdamie Próba z publicznością, rok 2014.


An organization of Jewish Culture Day in the European Parliament in Strasbourg
Organizacja Dnia Kultury Żydowskiej w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu.


A seminar “A Healthy Mind in a Healthy Body” (“W zdrowym ciele zdrowy duch”), Bielsko-Biała
Seminarium “W zdrowym ciele, zdrowy duch”, Bielsko-Biała.

123