Since 2011 our Jewrnalism Foundation administers an online platform that is dedicated to young European Jews. The platform is a place where people are able to discuss the issues of their community. We are interested in Your approach to challenges and Your ways of overcoming obstacles. We are keen on listening to young leaders talking about their good practices and exchanging know-how. Also we would like our platform to become a worldwide network for individual members of Jewish communities that will help to co-operate people more easily.

Od 2011 roku Fundacja Jewrnalism prowadzi platformę on-line, w ramach której młodzi Żydzi z całej Europy mogą wypowiedzieć się na tematy związane z ich społecznością. Interesują nas Wasze wyzwania i sposoby ich pokonywania, dobre praktyki młodych liderów, chęć przekazywania sobie know-how oraz idea stworzenia platformy dla współpracy i sieci powiązań pomiędzy indywidualnymi członkami społeczności żydowskich na świecie.