Since the year 2015 Jewrnalism Foundation in cooperation with Social-Cultural Association of Jews, Kraków branch (TSKŻ Kraków) and TAMAR organization chairs the meetings in Kraków. The meetings take place twice a month and they are dedicated to young Jews that are from 25 years of age to 40 years of age. There is one permanent characteristic of the POP UP meetings – it is the constant change. POP UP sessions are held in different places, and the guests of these meetings range from politicians to artists, to people in charge of education, to start-ups creators. Each meeting is dedicated to one specific topic and the main goal is to encourage discussion between the participants. We want to create grounds for earnest conversations considering Jewish social, political, and cultural topics for a targeted group of people. In fact, the participants do not have to be members of any organization; the link between all the participants is a topic of a meeting. Our aim is to create common grounds for all people taking part, to let them speak freely on specific topics, and to let them exchange thoughts and ideas respectfully with other attendants.

Od 2015 roku  Fundacja Jewrnalism wraz z TSKŻ Kraków i organizacją TAMAR prowadzą w Krakowie dwa razy w miesiącu spotkania dyskusyjne dla młodych Żydów w wieku 25-40 lat. Jedyną stałą cechą spotkań POP UP jest ciągła zmiana. Posiedzenia odbywają się w różnych miejscach, zapraszani są goście ze świata polityki, kultury, edukacji lub pomysłodawcy start-upów. Każde spotkanie poświęcone jest innej tematyce i ma na celu przede wszystkim generowanie dyskusji pomiędzy uczestnikami. Myślą przewodnią spotkań jest bieżące stworzenie przestrzeni do dyskusji na tematy związane ze społecznością, polityką, kulturą żydowską dla konkretnej grupy osób. Uczestników łączy jedynie temat spotkania, a nie struktura organizacyjna czy też członkostwo w danym podmiocie. Pragniemy, aby wszyscy poczuli, że znajdują się w bezpiecznej przestrzeni, w której mogą wyrazić otwarcie swoje poglądy i myśli, jak również w duchu wzajemnego szacunku wymieniać je z innymi.